Wij kunnen voor u realistisch en onderbouwd installatiekosten berekenen. Voor het maken van kostenramingen gebruiken wij het LCC softwarepakket. Met dit pakket kunnen we snel ontwerpvarianten doorrekenen. Met het uitvoeren van een variantenstudie vergelijken wij verschillende ontwerpen financieel met elkaar, om voor u tot een duurzame integrale ontwerp-oplossing te komen.

Zelfs zonder het gebouw en de installaties op papier in detail uit te werken kunnen zeer accurate en gedetailleerde ramingen voor de gebouwinstallaties worden gemaakt. Dit kan voor alle ontwerpfases worden ingezet, van zowel realisatie als exploitatie.

Wij werken het ontwerp verder uit en op basis van het ontwerp wordt de calculatie gemaakt.

Voor onze calculaties maken wij gebruik van het calculatiepakket Syntess Atrium. Op basis van actuele artikelinformatie en prijzen stellen wij de installatiebegroting op voor onze opdrachtgevers.

Naast installatiebegrotingen kunnen wij ook begrotingen voor het onderhoud opstellen.

Neem contact op!

Mijn persoonsgegevens mogen behandeld worden conform de Privacyverklaring

Of bel naar 033-4557330